Korzystając ze strony internetowej bozzettidesign.com, akceptujesz następujące warunki polityki prywatności.
Poniższy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych dostarczonych przez Ciebie, zebranych z plików cookie i innych technologii używanych na bozettidesign.com

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące poniższych warunków, skontaktuj się z administratorem tej witryny za pośrednictwem adresu e-mail: info@bozzettidesign.com

Żadne dane osobowe, które zostaną podane na stronie internetowej bozzettidesign.com, nie zostaną w żaden sposób ujawnione stronom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdy użytkownik strony jest zobowiązany do zapoznania się z aktualną polityką prywatności. Przyczyną zmian może być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie lub rozwój Witryny.

Definicje:

 • Administrator” - Grupa Bozzetti sp z o.o., ul. Twardowskiego 86G, 30-312 Kraków, PL.
 • Użytkownik” - każda osoba korzystająca ze strony internetowej.
 • Strona internetowa” - bozzettidesign.com

Dane osobiste
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylając dyrektywę 95/46 / WE i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator.
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza, wiadomości e-mail lub telefonu w celu nawiązania i prowadzenia współpracy.
 3. Przekazując Administratorowi swoje dane, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie i otrzymywanie informacji marketingowych od Administratora telefonicznie lub e-mailem.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w dowolnym momencie oraz możliwość ich poprawienia lub żądania usunięcia z bazy danych Administratora. Aby usunąć swoje dane, wyślij e-mail na adres info@bozzettidesign.com
 5. Dane użytkownika mogą zostać przekazane innemu podmiotowi w celu realizacji zamówienia.
 6. Administrator może przechowywać dane użytkownika przez czas nieokreślony.
 7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, nie będzie mógł korzystać z produktów i usług oferowanych przez Administratora.
 8. Użytkownik, podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora.
 9. Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Otworzą się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez te strony internetowe. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 10. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednak konieczne jest nawiązanie współpracy.
 11. Administrator danych osobowych informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje swoje obowiązki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 922, zwanej dalej jako „UODO”).
 12. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych zgód.
 13. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownik ma prawo złożyć powiadomienie w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych lub w sądzie. 

Formularz kontaktowy
Administrator w Witrynie korzysta z formularza kontaktowego, który umożliwia wysyłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką prywatności w celu świadczenia usług lub sprzedaży produktów Użytkownikowi.  

Zrzeczenie się: Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na stronie internetowej. Wszystkie treści w Witrynie podlegają prawu autorskiemu.